3. marec – Svetovni dan sluha

objavljeno: 2. mar. 2018, 03:31 avtor: Info Dgnkp   [ posodobljeno 11. apr. 2018, 08:02 ]
3. marec – Svetovni dan sluha


»Prisluhni prihodnosti ... in bodi pripravljen nanjo«

Skrb za sluh in ustrezni slušni aparati vam pomagajo ohranjati neodvisnost!

Ob svetovnem dnevu sluha vam sporočamo pomemben podatek: »Če imate izgubo sluha in uporabljate slušni aparat, imate dosti večjo možnost, da ohranite svojo neodvisnost.«

V Sloveniji je približno 70.000 uporabnikov slušnih aparatov, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), se letno izda približno 18.000 novih slušnih aparatov. V Sloveniji je približno 10 % oseb z okvaro sluha, od katerih jih ima samo malo več kot 1/3 ugotovljeno okvaro. V Sloveniji lahko vsakdo, ki ima okvarjen sluh v govornem območju in urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno pridobi slušni aparat, ki ga financira ZZZS.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha (gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe), s statusom delovanja v javnem interesu, ki vključuje 13 društev gluhih in naglušnih po vsej Sloveniji. Zveza društev gluhih in naglušnih se aktivno vključuje v preprečevanje izgube sluha ter promocijo za njeno zdravljenje in rehabilitacijo, z izvajanjem posebnih socialnih programov, ki vključujejo predavanja, okrogle mize, informiranje, ozaveščanje širše javnosti, svetovanje, pomoč posamezniku in drugo.

Prav tako posledice nezdravljen izgube sluha vplivajo tudi na potrebo po dodatni pomoči pri normalnih dnevnih aktivnostih. Oseba postane odvisna od drugih, se zaradi nesamostojnosti socialno izolira, kar posledično poveča njen stres in vodi v obolenja povezana z njim. Osebe z izgubo sluha imajo z uporabo slušnega aparata večje možnosti za razumevanje govora in so neodvisne.

Pomembno je, da so ljudje ozaveščeni, kaj je izguba sluha, kako jo je mogoče preprečiti in kako ukrepati ob njenem nastanku. Kajti če izgube sluha ne obravnavamo, lahko to močno vpliva na vsakdanje življenje ljudi. In prav zato je pomembno, da se ljudje zavedajo in ustrezno ukrepajo, če zaznajo izgubo sluha, saj bodo tako imeli boljši nadzor nad svojim zdravjem, kakovost življenja pa se bo približala ravni pred izgubo sluha.


Adem Jahjefendić, strokovni delavec ZDGNS