KOMUNIKACIJSKI DODATEK - Zakon o osebni asistenci

objavljeno: 8. okt. 2018, 02:34 avtor: Info Dgnkp   [ posodobljeno 8. okt. 2018, 02:35 ]

Prvega januarja 2019 se začne izvajati zakon o osebni asistenci. Če želite uveljaviti pravico iz tega zakona, morate vlogo oddali že zdaj. Obrazec lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/osebna_asistenca/

Obrazec najdete tudi v priponki pod člankom ali pa vam ga natisnemo na društvu v času uradnih ur.

Do komunikacijskega dodatka so upravičeni ljudje, starejši od 18 let, ki imajo najmanj 95% okvaro sluha po Fowlerju. Pravico lahko uveljavljajo gluhoslepi, ki imajo hkrati 50 odstotno izgubo sluha in eno izmed petih kategorij izgube vida. Vlagatelji morajo označiti svojo kategorijo invalidnosti.

Vlagatelj mora obvezno priložiti dokazilo o gluhoti ali gluhoslepoti (odločba ZPIZ-a ali izvid ORL-a, kjer je razviden odstotek izgube sluha po Fowlerju). Potrebno je obkrožiti tudi katero pravico uveljavljate, torej denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo, ki trenutno znaša 146,06 evrov mesečno, ali  pravico do 30 ur osebne asistence mesečno.

Če boste izbrali osebno asistenco in že prejemate denarni prejemek, morate navesti višino tega prejemka in podpisati izjavo, da boste polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence.

V vlogi navedite tudi številko svojega transakcijskega računa, na katerega boste prejemali denarno nadomestilo. Izpolnjeno vlogo oddajte na centru za socialno delo, kjer vam bodo izdali odločbo o pravici do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali odločbo o pravici do denarnega nadomestila – komunikacijskega dodatka.

Denarna nadomestila bodo izplačevali po 1. januarju 2019.


Vlogo oddate na centru za socialno delo. Ob vlogi zahtevajte potrdilo.

Vso pomoč pri urejanju Vloge za komunikacijski dodatek vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur.Uradne ure Centra za socialno delo Koper
  • Ponedeljek

    od 8.00 do 12.00 in od  13.00 do 15.00

  • Sreda

    od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

  • Petek

    od 8.00 do 12.00Ċ
Info Dgnkp,
8. okt. 2018, 02:34
Ċ
Info Dgnkp,
8. okt. 2018, 02:34