Konferenca Mednarodne zveze naglušnih IFHOH

objavljeno: 25. apr. 2018, 09:41 avtor: Info Dgnkp   [ posodobljeno 26. apr. 2018, 01:07 ]TEDEN NAGLUŠNIH 7.–12. 5. 2018 Ljubljana, Slovenija

Konferenca Mednarodne zveze naglušnih IFHOH

DOSTOPNOST ODSTRANI VSE OVIRE
petek, 11. 5. 2018 ob 9:00
M Hotel, Ljubljana, SlovenijaPROGRAM

8.00 – 9.00 Prihodi in registracija

9.00. – 9. 30 Pozdravni nagovori


9.30 – 11.15 Pravne podlage v Sloveniji in Evropski uniji


• 9.30 – 09.50 Globalni okviri, vključno s Konvencijo o pravicah invalidov, Ruth Warick, predsednica IFHOH, Kanada

• 09.50 – 10.10 Dostopnost za osebe z okvaro sluha in slovenska zakonodaja, Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na MDDSZEM

• 10.10 – 10.30 Zagotavljanje pravice do slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, Drago Perkič, vodja Oddelka za medicinske pripomočke, ZZZS

• 10.30 – 10.50 Zakonodaja in dostopnost grajenega okolja za osebe z okvaro sluha, Pavli Koc, sekretarka Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP

• 10.50 – 11.15 Razprava

• 11.15 – 11.30 Odmor

11.30 – 13.00 Psihološki vidik okvare sluha

• 11.30 – 11.50 Sluh in govor pri oblikovanju osebnosti, Viljem Ščuka dr. med.

• 11.50 – 12.10 Izguba sluha in delovni spomin, Aïda Regel Poulsen, generalna sekretarka EFHOH, Danska

• 12.10 – 12.30 Psihološko-socialni vidik oseb z okvaro sluha, Matjaž Juhart, PF, Univerza na Primorskem

• 12.30 – 12.50 Okoljski hrup in javno zdravje, Sonja Jeram, NIJZ

• 12.50 – 13.00 Razprava

13.00 – 15.00 Odmor za kosilo

15.00 – 16.30 Dostopnost odstrani vse ovire

A Medicinska rehabilitacija

• 15.00 – 15.15 Vzroki naglušnosti in gluhosti, doc.dr. Saba Batellino dr. med., UKCLJ

• 15.15 – 15.30 Kohlearna implantacija pri odraslih: indikacije, operativni poseg in rehabilitacija, doc.dr. Janez Rebol dr. med., UKCMB

• 15.30 – 15.45 Logopedsko-surdopedagoška obravnava naglušnihoseb, dr. Damjana Kogovšek, PF, Univerza v Ljubljani

B Psihosocialna rehabilitacija


• 15.45. – 15. 55 Dostopnost odstrani vse ovire, Adem Jahjefendić, ZDGNS

• 15.55– 16.05 Podpora uporabnikom slušnih aparatov na lokalnem nivoju, Marko Štanta, ZDGNS

• 15.05 – 15.20 Ozaveščanje delodajalcev o prilagoditvah za naglušne, Darja Pajk, ZDGNS

16.20 – 16.30 Razprava in zaključki, Boris Horvat in Adem Jahjefendić

Več informacij: KLIKZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
DEAF AND HARD OF HEARING CLUBS ASSOCIATION OF SLOVENIA
Ljubljana, Drenikova 24, Slovenija
T: +386 (01) 500-15-00, F:+386 (01) 500-15-22
Adem Jahjefendić: naglusni@zveza-gns.si
www.zveza-gns.siPrijavnica je v priponki.


ĉ
Info Dgnkp,
25. apr. 2018, 09:41