Razpis za uporabo počitniških apartmajev za ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo oseb z okvaro sluha - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

objavljeno: 26. okt. 2018 02:34 avtor: Info Dgnkp   [ posodobljeno 26. okt. 2018 02:35 ]
RAZPIS ZA UPORABO POČITNIŠKIH APARTMAJEV ZA
OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN REHABILITACIJO OSEB Z OKVARO SLUHA


BOŽIČNO-NOVOLETNI PRAZNIKI 2018/2019 IN ZIMSKE POČITNICE 2019

Razpis se nanaša na naslednje počitniške objekte:

Božično-novoletni prazniki 2018/2019
a) Apartmajska hiša Kranjska Gora
b) Moravske Toplice – apartmaji
c) Apartmajska hiša Piran

Zimske počitnice 2019
a) Apartmajska hiša Kranjska Gora
b) Moravske Toplice – apartmajihttps://www.youtube.com/watch?v=Arw269x4duQ
Fotografija: INTERNET - YouTube
I. NAČIN UPORABLJANJA POČITNIŠKIH DOMOV

1. Do subvencionirane cene so upravičene osebe z okvaro sluha ter zaposleni delavci in upokojenci ZDGNS in društev. Članska izkaznica ni osnova za uveljavljanje subvencionirane cene. Za uveljavljanje subvencionirane cene je potrebno dokazilo o okvari sluha in plačilo članarine za tekoče leto. Dokazilo o okvari sluha je potrebno posredovati v matično društvo. Prav tako se članarina plačuje v matičnem društvu. Tako dokazilo o okvari sluha, kakor tudi plačilo članarine mora
biti vneseno v evidenco članstva.

2. Prijava uporabnikov počitniških domov poteka s prijavnimi listi, ki so priloženi k razpisu. V prijavnih listih morajo biti izpolnjeni vsi podatki.

3. ZDGNS bo na podlagi prejete prijave in upoštevanih meril uporabnika obvestila o dodelitvi termina in mu izdala ponudbo za plačilo počitnikovanja. Po prejemu plačila na TRR ZDGNS bo ZDGNS uporabniku poslala napotnico za letovanje in račun. Uporabnikom, ki jim termin ne bo dodeljen, bo ZDGNS poslala obvestilo o nedodeljenem terminu z obrazložitvijo.

4. Rezervacija in letovanje se izvedeta v skladu s Pravilnikom o koriščenju in vzdrževanju objektov za ohranjevanje zdravja ZDGNS.

5. Če uporabniki predčasno prenehajo uporabljati enoto ali če ne odpovejo uporabe pred prejemom ponudbe, so dolžni v celoti plačati račun. Plačilo se stornira v izjemnih primerih, s podanimi ustreznimi potrdili (11. člen Pravilnika o koriščenju in vzdrževanju objektov in ohranjevanje zdravja ZDGNS).

6. V času bivanja v počitniških apartmajih prevzame uporabnik polno odškodninsko odgovornost za opremo, inventar in aparature v enoti, kot je to določeno v 18. in 19. členu Pravilnika.

V času razpisa veljajo vsa določila, ki so navedena v Pravilniku o koriščenju in vzdrževanju objektov za ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo ZDGNS. Opredelitev uporabnikov je navedena v 3. členu Pravilnika o koriščenju in vzdrževanju objektov za ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo ZDGNS.

DRUGO:
- možnost doplačila za posteljnino: 7 EUR
- možnost doplačila za čiščenje: 15 EUR

II. TERMINI UPORABE

Termini za nastanitev v Apartmajski hiši Piran in Apartmajski hiši Kranjska Gora ter v apartmajih Moravske Toplice

Božično-novoletni prazniki 2018/2019
1. termin: od 22. decembra 2018 do 27. decembra 2018,
2. termin: od 27. decembra 2018 do 2. januarja 2019.
Termini za nastanitev v Apartmajski hiši Kranjska Gora in apartmajih Moravske Toplice

Zimske počitnice 2019

I. del zimskih počitnic:
Zimske počitnice za območje JV Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok,
Kočevje, Osilnica in Kostel), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnje posavske
regije:
1. termin: od 16. februarja 2019 do 20. februarja 2019,
2. termin: od 20. februarja 2019 do 23. februarja 2019.


II. del zimskih počitnic:

Zimske počitnice za območje Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške,
Osrednjeslovenske in Zasavske regije ter občin JV Slovenije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok,
Kočevje, Osilnica in Kostel:
3. termin: od 23. februarja 2019 do 27. februarja 2019,
4. termin: od 27. februarja 2019 do 3. marca 2019

III. PREDNOSTNA MERILA

Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila:
- osebe z okvaro sluha s šoloobveznimi otroki,
- zaposleni pri ZDGNS in v društvih s šoloobveznimi otroki,
- pogostost uporabe počitniških domov v preteklih letih,
- v času zimskih šolskih počitnic se bo upoštevala enakomerna porazdelitev po
društvih.

IV. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV NA RAZPIS


Prijave se zbirajo na ZDGNS, Drenikova 24, Ljubljana, do 9. 11. 2018, na pravilno izpolnjenih
prijavnih listih, ob upoštevanju razpisanih terminov.
Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na številko 01 500 15 22, na elektronski naslov
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matičnem društvu, ki bo prijavo posredovalo
na ZDGNS.

Pripravila:
Aleksandra Rijavec Škerl
Vodja programa ohranjevanje zdravja in rehabilitacija


Prijavnico in več informacij dobite v priponki spodaj ali pa na društvu v času uradnih ur.


ĉ
Info Dgnkp,
26. okt. 2018 02:34
Comments