“Naš jezik je v naših rokah. Z znakovnim jezikom gluhi zmoremo." - moto DGN JP


Predstavitev

Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske deluje na področju 10 občin: Koper, Izola, Piran, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Divača, Komen, Hrpelje – Kozina, Sežana.

Društvo deluje od 16. januarja 1955 dalje.

16. januarja leta 1955 je bila ustanovljena okrajna organizacija Zveze gluhih Koper. Slovensko Primorje je imelo dobro organizirana okrajna društva, v katerih so sodelovali prostovoljci in aktivisti. Kasneje, 24. junija so se združile tri občinska društva v eno: Okrajno organizacijo gluhih Koper. Sedež društva so poiskali v Kopru. Društvo je prevzelo prostore nekdanje tiskarne, kjer so uredili pisarno, prostor za druženje, knjižnico in čitalnico, delavnice in spalnice.Kaj nudimo?

V okviru posebnih socialnih programov uporabnikom nudimo:

 • Pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir (pomoč in spremstvo tolmača).
 • Individualno svetovanje in informiranje (informacije s področja zakonodaje, uveljavljanja pravic, zaposlovanja, socialne varnosti, izobraževanja ...).
 • Pomoč pri pisanju prošenj, dopisov in pri izpolnjevanju različnih obrazcev, vlog ...
 • Družabništvo in spremstvo starejših, bolnih in osamljenih oseb z okvaro sluha.
 • Predavanja, okrogle mize, delavnice, tečaji, ekskurzije.
 • Druženje s sebi enakimi in blaženje socialnih posledic oseb z okvaro sluha (redna srečanja ob sredah popoldne).
 • Možnost letovanja v počitniških kapacitetah ZDGNS.
 • Informiranje in seznanjanje uporabnikov s tehničnimi pripomočki ter o možnosti uveljavljanja le-teh.
 • Organizacija tečaja slovenskega znakovnega jezika ter seznanjanje širše javnosti s slovenskim znakovnim jezikom.
 • Kulturno udejstvovanje (kreativne delavnice, obiski muzejev, gledaliških predstav ...).
 • Šport in rekreacija (organizacija treningov, tekmovanj, sodelovanje z drugimi duštvi ...).Poslanstvo društva

Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske je prostovoljna, neprofitna organizacija. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu in status invalidske organizacije. 

Zaradi posebnih socialnih programov, ki jih društvo izvaja, se gluhi in naglušni, kljub svojim težavam pri komunikaciji, lažje vključujejo v vsakdanje življenje in delo.

Gluhi in naglušni zadovoljujejo v društvu potrebo po pripadnosti. Člani radi prihajajo na družabna srečanja, na kulturne in zabavne prireditve. Zelo dobro so obiskane ustvarjalne delavnice, kjer imajo možnost izražanja ročnih spretnosti in sposobnosti. 

Posebnost društva je sprejemanje in pomoč ljudem, ki uporabljajo italijanski in slovenski govorni in znakovni jezik, saj delujemo na dvojezičnem območju. 

V organizirani obliki nudimo informacije in svetovanje naglušnim ter seznanjamo s tehničnimi novostmi. Večnamenska dvorana je opremljena z indukcijsko zanko za naglušne, da lahko spremljajo govor brez motenj. Mesečno organiziramo predavanja, povezana z aktualnimi dogodki doma in po svetu. 

Člani se radi udeležujejo tudi strokovnih ekskurzij, seminarjev in tečajev.

Velik poudarek pripisujemo računalniškemu izobraževanju, ki je današnjem času nujno potrebno.

Športne dejavnosti so najbolj priljubljene oblike preživljanja prostega časa. Ljudje z okvaro sluha so bolj ali manj prikrajšani za možnost udejstvovanja v slišečih športnih klubih, zato imamo v društvu razvitih kar nekaj športnih panog.

Trudimo se, da bi osnovne slovenskega znakovnega jezika spoznala širša lokalna skupnost, zato organiziramo tečaje slovenskega znakovnega jezika, kjer aktivno sodelujejo tudi gluhi člani društva. Udeležba je vedno zadovoljiva. Le teh se udeležujejo ljudje tako zaradi profesionalne kot tudi laične potrebe – približati se ljudem z okvaro sluha. Z veseljem sprejemamo nove člane.

Ob lepem jubileju 60-tih
let (leta 2015) ostaja Društvo gluhih in naglušnih Koper, ob podpori članov, zvesto svojemu poslanstvu: pomagati gluhim in naglušnim na vseh področjih življenja in dela.
Oglejte si video, ki je nastal pod okriljem Spletne TV, ob 60 letnici delovanja društva. Ogledate si ga lahko s klikom SEM.


Zgodovina društva

Zamisel o nastanku društva v Kopru se je rodila leta 1945. V Zavod za korekcijo sluha in govora v Portorož je prišla službovati ga. Milka Vuga. Z ravnateljem Zavoda g. Vinkom Rupnikom sta se večkrat pogovarjala, kje in kako bodo živeli gluhi otroci po zaključenem šolanju, kje se bodo srečevali in si medsebojno pomagali. V šoli jih je takrat bilo 90 učencev.

Med leti 1950 in 1955 so se ustanavljala društva slušno prizadetih v Sloveniji. Za gluhe so skrbeli na okrajnih odborih. V začetku leta 1952 je bilo ustanovljeno poverjeništvo Zveze gluhih Slovenije za Primorsko, ki je imelo sedež v Idriji. Kmalu so se ustanovila društva pri okrajnih odborih Nove Gorice, Sežane, Postojne in Kopra. 16. januarja 1955 je bila ustanovljena okrajna organizacija Zveze gluhih Koper, ki je prevzela delo poverjeništva. Slovensko primorje je imelo dobro organizirana nova okrajna društva, v katerih so delali prostovoljci in aktivisti okrajnih ljudskih odborov. Tri občinske organizacije iz Sežane, Postojne in Kopra so se združile v eno Okrajno organizacijo gluhih Koper. Nov odbor je uredil evidenco gluhih na področju treh obalnih občin. Sedež društva so poiskali v Kopru. Društvo je prevzelo prostore stare koprske tiskarne, kjer so uredili pisarno, sobo za shajanje, prostor za zabave, predavalnico, knjižnico in čitalnico, dvorano in spalnice. Načrtovane so bile tudi delavnice za poklicno šolo gluhih in obrate, kjer naj bi gluhih delali, vendar se žal to zadnje ni uresničilo.

Skozi desetletja je društvo opravljalo svoje poslanstvo - pomagati gluhemu in naglušnemu človeku na vseh področjih življenja in dela. V njem so se ljudje srečevali na kulturnih, izobraževalnih in zabavnih prireditvah.

Konec leta 2017 se je društvo preimenovalo iz Društvo gluhih in naglušnih Koper v
Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske.

Društvo so vodili predsedniki našteti po zaporedju do sedanjega:

1. Franc Pribac
2. Edvard Vodopivec
3. Igor Bordon
4. Liljan Tuljak
5. Stanko Bolčič
6. Alojz Cenčič
7. Edvard Poniž
8. Igor Bordon
9. Želimir Božič
10. Alojz Cenčič
11. Peter Vrabec
12. Igor Bordon
13. Antonija Selišnik
14. Darja Mujkanović

Delo sekretarja društva so opravljali našteti po zaporedju do sedanjega:

1. Ljudmila Vuga
2. Štefan Venko
3. Milan Gojak
4. Edvard Poniž
5. Anica Radovac
6. Metoda Pavlica
7. Tatjana Frančeškin
8. Laura Leban
9. Tatjana Frančeškin
10. Sonja Bordon

Dolgoletni sekretar Društva gluhih in naglušnih Koper, g. Milan Gojak je bil dejaven v življenju in oblikovanju društva kar 24 let. Bil je organizator številnih kulturnih, izobraževalnih in družabnih srečanj, ki so bile za gluhe in naglušne velikega pomena.


Tehnični pripomočki

Razvoj tehnologije nam omogoča prijaznejši dostop do informacij. Zaradi specifike v komunikaciji z gluhimi in naglušnimi, kot posledica invalidnosti, imajo gluhi in naglušni možnost nakupa tehničnih pripomočkov, ki jim olajšajo sporazumevanje, dostopnost do informacij in vzpostavljanje komunikacije. Omogočajo lažji dostop do informacij v njim prilagojeni tehniki, in sicer v znakovnem jeziku.

Med tehnične pripomočke tako spadajo mobilni telefoni UMTS, pripomočki za gluhe starše (baby cry), videotehnične naprave za prenos slike - za sprejemanje in oddajanje informacij v njihovem maternem jeziku (slovenskem znakovnem jeziku), budilke z vibriranjem in hišni zvonci s svetlobnim učinkom, FM-sistemi, indukcijska zanka, itd.

Za več informacij se lahko obrnete na naše društvo. Pokazali vam bomo listo tehničnih pripomočkov in vam dali vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka.

Kako do tehničnega pripomočka? - VIDEO

PRAVILNIK o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila - KLIK

http://naglusnost.si/tehnicni-pripomocki/
Vir: internet


Pravica do tolmača

Gluhe in naglušne osebe imajo pravico do tolmača. Tolmač slovenskega znakovnega jezika prizadetim osebam tolmačijo slovenski govorni jezik v znakovni jezik, hkrati pa slišečim osebam tolmačijo znakovni jezik v govorni jezik.

Tolmač je lahko polnoletna oseba, ki je opravila vse potrebne izpite, je pridobila certifikat in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik. Tolmač je seveda pri svojem delu dolžan upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače.

Več o tem lahko pogledate na tej povezavi - KLIK.Splošno o komunikaciji

Kako komuniciramo z gluho osebo:
 • govorimo počasi in razločno,
 • gluho osebo ves čas gledamo v obraz in ne obračamo glave,
 • ne zakrivamo si ustnic, ne povzdigamo glasu, saj nas gluha oseba ne sliši.

Pri komunikaciji z naglušno osebo so pomembni predvsem pogoji, ki ji omogočajo boljše razumevanje:

 • miren in tih prostor,
 • govorimo obrnjeni proti naglušni osebi, z normalno jakostjo glasu,
 • govori naj samo ena oseba in ne več oseb hkrati,
 • ob nerazumevanju si pomagamo s pisanjem.Članstvo

Če se želite včlaniti v naše društvo, nas kontaktirajte na telefonsko številko: 05/62 76 277 ali preko elektronskega naslova: drustvo.gluhih-naglusnih@telemach.net, ali pa po pošti na naslov Župančičeva 18, 6000 Koper.

Poslali vam bomo prijavnico s pristopno izjavo.

Veseli bomo novih članov!

Naslov društva:
Župančičeva 8
6000 Koper
T/F: 05/62 76 277
E: drustvo.gluhih-naglusnih@telemach.net ali
info@dngkp.si

Podružnica Sežana
Pliskovica 15
6221 Dutovlje
M: 031/877 944

Uradne ure:
ponedeljek in petek 8.00 – 12.00
sreda 13.00 – 20.00Bodite z nami tudi na FACEBOOKU -
kliknite na ikono

https://www.facebook.com/dgn.koper0,5% DOHODNINE - "NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI."

Davčni zavezanci lahko 0,5% svoje dohodnine namenite naši organizaciji na davčno številko 21245622. HVALA!